ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.)

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 5Ε Τ.Κ. 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 72/94

Αρ. Καταχώρησης Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 1325/94

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  1/10/18

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ζούμε σε μια χώρα οπού το κράτος πιστεύει ότι με τα πρόστιμα θα επιβάλει την τάξη στο φορολογικό σύστημα.

Το πρόστιμο θεωρούμε πως πρέπει να επιβάλλεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις οποιασδήποτε μορφής, δική μας εκτίμηση είναι πως πρέπει να επιβάλλεται όταν οι δηλώσεις δεν υποβάλλονται καθόλου ή όταν υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Εσχάτως, έχει ανακύψει μεγάλο θέμα για τα μέλη μας, με τις συγκεντρωτικές τιμολογίων εσόδων και εξόδων που ενώ έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στη συνέχεια τροποποιήθηκαν. Είναι προφανώς πως αυτό δεν έγινε με δόλο, ούτε απέβη σε βάρος του δημοσίου, για να έρχεται η διοίκηση να επιβάλλει πρόστιμα στις επιχειρήσεις.

Το πρώτο μέτρο εφαρμογής των νέων συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων και εξόδων, θυμίζουμε, έλαβε χώρα το φορολογικό έτος 2014 και το κράτος καλούσε τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν σε ένα μέτρο πρωτόγνωρο και με πολλές ατέλειες (οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα), να υποβάλουν τα έσοδα χωρίς να μπορούν να διορθωθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις να υποβάλουν τη συγκεντρωτική την τελευταία ημέρα, χωρίς να μπορούν να ελεγχθούν οι αποκλίσεις των εσόδων από τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

Κατά την αποστολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, η οριστικοποίηση της υποβολής καθυστερούσε προς έγκριση έως και τρεις ημέρες, ειδικά λίγο πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία μπορούσαν να διορθωθούν μόνο οι αποκλίσεις των εξόδων, ενώ παρατηρείται το φαινόμενο να έχουν σταλεί από επιχειρήσεις και τα δύο αρχεία εσόδων-εξόδων, χωρίς να υπάρχει μεταβολή στο αρχείο των εσόδων.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε τη μη επιβολή προστίμων για:

α) όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης των εξόδων

β) τις δηλώσεις που ενώ είχαν σταλεί εμπρόθεσμα, λόγω αδυναμίας του συστήματος, άργησαν να οριστικοποιηθούν.

Και φυσικά ζητάμε να επιβάλλεται πρόστιμο κάθε έτος και όχι ανά τρίμηνο των τροποποιητικών δηλώσεων.

 

Τα προβλήματα που θα προκύψουν από την επιβολή των προστίμων, προειδοποιούμε πως θα είναι μεγάλα. Οι ενδικοφανείς προσφυγές θα είναι ατελείωτες, το κόστος των επιχειρήσεων θα είναι τεράστιο μέσα σε όλες τις δυσκολίες τους και θα δημιουργηθούν εντάσεις μεταξύ των επιχειρήσεων-λογιστών-εφοριών.

Κληθήκαμε να διαχειριστούμε ένα μέτρο με πολλές ατέλειες, αναλαμβάνουμε το κόστος μέχρις εκεί που μας αναλογεί ως επιχειρήσεις, το ίδιο όμως, οφείλει να κάνει και το κράτος από τη μεριά του, να επανεξετάσει δηλαδή την επιβολή προστίμων για τις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων-εξόδων.

 

Εκ του ΔΣ της ΕΦΕΕ Ιωαννίνων