ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.)

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 5Ε Τ.Κ. 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 72/94

Αρ. Καταχώρησης Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 1325/94

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  19/11/18

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδερφοι

Με την ιδιότητα του προέδρου της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ιωαννίνων , αλλά και με την ιδιότητα του Υπεύθυνου ΓΕΜΗ , ΥΜΣ και Υπεύθυνου Επιχειρήσεων  του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων θα  ήθελα να σας ενημερώσω για το ΓΕΜΗ και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων , ένα ζήτημα που θα το βρούμε μπροστά μας και θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε .

Σύμφωνα με το νόμο 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) όπου καθορίζεται ποιες είναι υπόχρεες επιχειρήσεις εγγραφής στο ΓΕΜΗ και σύμφωνα με τον νέο Επιμελητηριακό νόμο 4497/2017 που καθορίζονται τα πλαίσια είσπραξης των συνδρομών  ΓΕΜΗ από τις επιχειρήσεις και τις υποχρεώσεις είσπραξης αυτών από τα οικεία Επιμελητήρια , πρέπει να εξοφληθούν οι ετήσιες συνδρομές των επιχειρήσεων για το ΓΕΜΗ από το  2015 και μετά εντός της 5ετίας . Πριν παρέλθει η 5ετία το Επιμελητήριο είναι υποχρεωμένο να βεβαιώσει την οφειλή στην Δ.Ο.Υ .  εκ του νόμου.

Αυτό σημαίνει ότι το 2020 θα βεβαιωθούν οφειλές επιχειρήσεων στη Δ.Ο.Υ. για το έτος 2015 και στην συνέχεια το 2021 για το 2016 κ.ο.κ. .

Για να μην βρεθούμε ως γραφεία και ως επαγγελματίες απέναντι στους πελάτες μας ότι δεν  τους ενημερώσαμε , καλό είναι όλοι να ενημερώσετε τις επιχειρήσεις , ειδικά τις ατομικές , το υπόλοιπο που έχουν για την συνδρομή τους στο ΓΕΜΗ. Για τις ατομικές επιχειρήσεις η ετήσια συνδρομή είναι 30,00 ευρώ και τυπώνετε από το ΓΕΜΗ με τους κωδικούς τους οποίους θα πρέπει να έχει η κάθε επιχείρηση ή στο ταμείο του Επιμελητηρίου.

Το επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις του συλλόγου και σας καλώ να βρίσκεστε όλοι κοντά στην νέα διοίκηση για το καλό όλων μας και του επαγγέλματός μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Μπέκας Σπυρίδων