Skip to main content Skip to search

Προσωπικά Δεδομένα

Στα πλαίσια της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.  ενημερώνει υπεύθυνα ότι:

  • Διατηρεί τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα (τηλέφωνο, e-mail) ώστε να εξασφαλίζει την επικοινωνία με συναδέλφους, μέλη και μη, εφόσον το επιθυμούν (τηλεφωνική κλήση ή αποστολή e-mail, newsletter και sms)
  • Διατηρεί τα στοιχεία των συναδέλφων για την διεκπεραίωση των παραγγελιών και την έκδοση παραστατικών (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο/επωνυμία, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., διεύθυνση)

Επιπλέον διατηρεί το πατρώνυμο και για την έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης στα σεμινάρια, κατόπιν εντολής των συμμετεχόντων

  • Διατηρεί τα στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο , ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας ή/ και εργασίας,  αντίγραφο ΑΔΤ, αντίγραφο πτυχίου, φωτογραφίες, τηλέφωνο, e-mail, βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο έναρξης εργασιών), όπως ορίζεται από το Καταστατικό του Λ.Σ.Α. για την εγγραφή ενός μέλους.

ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η  Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.  τονίζει πως ο μόνος πιθανός αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) είναι οι εταιρίες courier και το προσωπικό αυτών, προκειμένου να διεκπεραιωθεί σωστά κάποια παραγγελία-αποστολή δέματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) διατηρούνται για 6 μήνες στην βάση της Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.  Με το πέρας του εξαμήνου και εφόσον δεν υπάρχει επικαιροποίηση της συγκατάθεσης λήψης newsletter, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται.

Τα στοιχεία για την διεκπεραίωση των παραγγελιών και την έκδοση των παραστατικών διατηρούνται για 5 έτη, όπως ορίζει ο Νόμος και εφόσον δεν υπάρχει επικαιροποίηση  τους μετά το πέρας των 5 ετών, διαγράφονται.

Τα στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών διατηρούνται στην Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.  για 2 έτη, όπως ορίζεται από το Καταστατικό της Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.  ,και εφόσον δεν υπάρχει επικαιροποίηση τους μετά το πέρας των 2 ετών, διαγράφονται.

ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που διατηρεί η Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.  . είναι λανθασμένα ή ανακριβή (πχ λανθασμένη διεύθυνση, τηλέφωνο ή e-mail) διαγράφονται αμέσως.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την Ε.Φ.Ε.Ε.Ι.  . στα τηλέφωνα ……………. και ……………. και στα e-mails ………………………………………………………………. και να ζητήσει την διόρθωση των στοιχείων του ή την οριστική διαγραφή τους.